اسلام و برده داری و تجاوز به کنیزان ؟؟

چرا اسلام برده داری رو حذف نکرد ؟ چرا پیامبر هزاران نفر رو خرید و فروخت ؟ چرا مسلمانان به زنان اسیر کفار ، بدون رضایت ، تجاوز می کنند ؟     برای مشاهده ...

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up